Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе първата от три Междурегионални стратегически срещи-дискусии в рамките на проект „Лидерство за регионално развитие“, подкрепен от Фондация „Америка за България“. Събитието се състоя на 13 и 14 януари в Арбанаси под надслов „Перспективи за развитие на човешкия потенциал: междурегионално сътрудничество, миграции, образование, общности“.

Със срещата се постави началото на третата фаза от изпълнението на проекта, след провеждането на мозъчни атаки за развитието на регионите през 2015 г. и шест регионални Лидерски форума в Пловдив, Трявна, Вършец, Стара Загора, Бургас и Варна през 2015-16 г.

Първата Междурегионална стратегическа среща-дискусия под надслов „Перспективи за развитие на човешкия потенциал: междурегионално сътрудничество, миграции, образование, общности,“ се състоя в Парк-хотел „Арбанаси“, с. Арбанаси, на 13-14 януари 2017 г. На нея взеха участие представители на бизнеса, образователните институции и експерти от шестте целеви региона на проекта и от София. Дискусията беше в четирите основни насоки, заложени в заглавието – човешкият потенциал и междурегионалното сътрудничество, човешкият потенциал и образованието, човешкият потенциал и миграциите и човешкият потенциал и общностното развитие. Имаше и експертен вечерен панел за стратегически размисъл по набелязаните проблеми в неформална обстановка.

Сред участници бяха Огнян Минчев, председател на УС на ИРМИ, Стефан Ралчев и Силвия Ангелова от екипа на Института, Иван Нейков и Йордан Димитров от Балканския институт по труда и социалната политика, Деница Хинкова, Георги Методиев и Георги Бърдаров от СУ „Св. Климент Охридски“, арх. Белин Моллов и Александър Михайлов, експерти по регионално развитие, Боян Захариев от Институт „Отворено общество“, Моника Писанкънева от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, както и множество представители на Лидерските форуми в Пловдив, Северния централен регион, Северозападния регион, Стара Загора, Бургас и Варна.

Втората Междурегионална стратегическа среща-дискусия на тема „Младите и регионалното развитие“ ще се проведе през пролетта на 2017 г.

Източник: http://iris-bg.org/menu.php?i_id=482