Петко Георгиев, председател на ИКТ Клъстер Бургас и член на УС на АБК, ще отговаря за Регионални и секторни политики, както и за Европейско развитие и представителност

Петко Георгиев единодушно бе избран за член на Управителния съвет на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) по време на Годишната национална среща – „Клъстери и бизнес организации по пътя на развитието“, организирана от АБК на 14 юни в Пловдив. Активната работа на представлявания от Георгиев ИКТ Клъстер – Бургас за развитието на бизнес и клъстерната среда в България, както и за привличането на високотехнологични компании в Югоизточна България, бяха мотивите на участниците в събитието за избора.
„Виждам сериозната работа, която е свършена до момента от АБК и имам амбицията да развия заедно с моите колеги от организацията още по-сериозни инициативи и проекти“, сподели Петко Георгиев. „Акцентите в моята дейност ще бъдат регионалните и секторни политики, както и сътрудничеството с европейските организации и институции“, добави той.

Асоциацията на бизнес клъстерите е създадена през 2009 г. и е основната българска платформа за клъстерно взаимодействие, обмен на информация и нетуъркинг. Тя обединява и защитава интересите на клъстерите, стимулира и повишава клъстерното развитие и участва активно в създаването и промяната на клъстерните политики в България. Към настоящия момент членовете на АБК са 17 – 15 пълноправни и 2 асоциирани.

В периода 2017-2019 АБК успя да изгради и затвърди своите позиции в отношенията си с държавната администрация и постигна по-голяма чуваемост на поставените проблеми. АБК участва активно в преговорите за създаването на индикаторите по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК и бе разпозната като надежден партньор, чиято експертиза се търси и оценява. АБК участва като партньор в много и сериозни международни проекти, организира събития и информационни активности.
АБК е един от основателите на новата инициатива за създаването на Европейска клъстерна асоциация.

#opportunityforall #fastestgrowing #burgas #technology #innovation #entrepreneurship #clusters #sustainability