На работната среща, която проведохме днес съвместно с МТСП и ИКТ клъстерите от София, Пловдив и Варна успяхме да формулираме искания и направихме доста предложения относно това какво би било нужно на ИКТ клъстерите като финансиране, за да можем да бъдем по-успешни и продуктивни.

По предложение на заместник-министър Зорница Русинова излъчихме представител, който на ротационен принцип да представлява ИКТ Клъстерите в България пред комитет на МТСП, както и да води комуникация до окончателно детайлизиране на предложенията от срещата днес и превръщането им във вид на програма за финансиране на ИКТ Клъстери.

Моята номинация за представител беше издигната от доц. Ивайло Старибратов – член на управителен съвет на ИКТ Клъстер Пловдив и беше единодушно приета от останалите представители на ИКТ Клъстерите. Получихме покана от изпълнителния директор на ИКТ Клъстер – София г-жа Анна Найденова за втора работна среща през м. Ноември в София.

От няколко години работим упорито и активно, за да можем да превърнем нашия град в привлекателно място за ИКТ бизнеса и да мотивираме знаещите и можещи хора да тръгнат по пътя на своята успешна кариера в една от най-перспективните и модерни професии – тази на информационните и комуникационни специалисти.

Това е и причината да създадем ИКТ Клъстер – Бургас, да се стремим всеки ден да даваме възможност и да откриваме нови хоризонти пред всеки, който иска да учи, да придобива професионален опит и да сбъдва мечтите си за един по-добър живот и кариерна реализация.

Това нямаше как да се случи без подкрепата на Община Бургас и кметът Димитър Николов, на колегите от Общинския съвет, на всички партньори, ентусиасти и сподвижници около нас.

Благодаря ви лично за възможността да развиваме икономиката на България и да сбъдваме мечтите си!