В момента в Триест, Италия по покана на Асоциацията на Българските Черноморски Общини – АБЧО http://www.ubbsla.org/ представлявам Община Бургас в програмата за обмен на ноу-хау по проекта http://www.simpla-project.eu/bg/, който има за цел хармонизиране на планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) и планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ).

В късния следобед в кратко интервю споделих забележилените постижения на Община Бургас в областта на рехабилитацията на сгради, устойчивата енергия, е-мобилността и споделените градски платформи. Партньорите по проекта от Италия, Австрия, Испания, Хърватия и Румъния също споделиха своя полезен и опит и не пропуснаха да отбележат постигнатите високи резултати от страна на Община Бургас.