Създаването и развиването на собствен бизнес никога не е било по-лесно и възможно. В наши дни размяната на идеи, бързата реакция и богатата налична информация, базирана на използването на съвременните технологии, помагат на всеки начинаещ предприемач да намери своята пазарна ниша, да създава стойност и да достига до своите потенциални клиенти.
Същевременно обаче динамичната пазарна ситуация, сравнително малкият български пазар, както и свирепата конкуренция водят до обезсърчаване на младите предприемачи, до взимането на грешни бизнес решения и до труден достъп до реализация на предлаганите продукти и услуги.

Непознаването на базови бизнес правила и малкият житейски и мениджърски опит на стартиращите бизнеси и хората, които ги управляват, често водят до провалянето на перспективни бизнес идеи или проекти.

Нужна е малка подкрепа, но навреме, на хората, които създават собствен бизнес, за да погледнат отвън хоризонта и да повярват, че е възможно да бъдат успешни.
„Предприемачите в Действие“ сме екип от съмишленици, които познават бизнес процесите и предприемаческата среда в България, и които искат да споделят своя опит и знание с всеки, който иска да реализира успешно своите бизнес идеи. Партньори в проекта сме ИКТ Клъстер Бургас и Комуникационна агенция PRoWay, които сме доказали през годините, че работим професионално и помагаме на бизнесите и предприемачите да бъдат устойчиви и печеливши.
Ние ще предложим качествено практично обучение за начинаещите предприемачи, а след това и индивидуална работа за създаване на конкретни бизнес планове за тези, които ще повярват, че собственият бизнес е тяхната стихия.
На 18 февруари, „Предприемачите в Действие“ дадохме старт в Сливен на най-голямото предприемаческо „пътешествие“ в Югоизточна България. В рамките на месец ни ще се срещнем и мотивираме хората на Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Елхово, Казанлък, Поморие, Айтос и Карнобат да се присъединят към обучителните сесии с преподаватели от бизнеса и университетите, които ще се проведат от април до септември 2019 г.
За да бъдем максимално полезни ще обиколим както университетските зали и най-големите градове в региона, така и най-малките села и паланки, ако срещнем там будни и предприемчиви българи, без значение от тяхното образование, заетост и възраст.
За шест месеца ние сме си поставили амбициозната цел да обучим поне 170 бъдещи предприемачи, от които се надяваме „да се родят“ българските Бил Гейтс, Ричард Брансън и Илън Мъск.
Присъединете се към „Предприемачите в Действие“, за да изградим заедно основите на успешния предприемачески модел на Югоизточна България!

Проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество” се осъществява от водещият партньор „Клъстер Информационни и комуникационни технологии Бургас” и от партньорът Агенция Про Уей ЕООД, и се финансира от процедура BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.