Връзката бизнес – образование.

Проект „Лидерство за регионално развитие“

Пети лидерски форум – Бургас

Обучение в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество.

Организатори:

ИРМИ – Институт за регионални и международни изследвания

http://www.iris-bg.org/index.php

Фондация Америка за България