Тази седмица на 14.03 в град Тун, Швейцария посетихме професионалното училище IDM.ch, което успешно провежда системата за дуално обуение по проекта “ДОМИНО”, който има за     цел създаване на нормативна основа и изграждане на капацитет за успешно прилагане на дуално професионално образование в средните училища, което да отговаря максимално на потребностите на бизнеса.

Тук повече от 3100 учащи се посещават учебните занятия всяка седмица. Получихме полезна информация за обуението и практиките, които се прилагат между учениците и швейцарския бизнес. Подарих лично на директора на училището г-н Бен Хютер тениска “Аз обичам Бургас”, която той обеща да облече през лятото, когато посети Бургаския плаж.

На 15 март 2017 в гр. Ленцбург, Швейцария  се проведе бизнес форум, организиран от Българо-швейцарската търговска камара в партньорство с Швейцарско-българския бизнес клуб. ИКТ Клъстер – Бургас вече е официален член на БШТК. Това дава възможност на всички фирми членове на клъстера да си взаимодействат с над 120 фирми представители на швейцарския бизнес, както и на десетки други български фирми развиващи своята дейност в Швейцария. С председателя на БШТК г-н Бони Бонев поговорихме за възможностите за аутсорсинг на BPO, ITO и др. от швейцарската страна към Бургас. Вече има заявен интерес от фирми и предстоят допълнителни преговори. Като член на обществения съвет по аутсорсинг в Бургас запознах чилно и кмета на Ленцбург г-н Ханс Хубер с възможностите за аутсорсинг бизнес, които град Бургас предлага.

Посолството на Република България в Берн организира на 16.03.2017 г., в най-голямото професионално училище в Кантон Берн форум, посветен на проект „Домино“, за въвеждане на елементи на дуалната система за професионално образование на Швейцария в България. Присъстваха редица представители на швейцарския бизнес, сред които председателят на борда на директорите на ЛЕМ Холдинг, г-н Андреас Хюрлиман и ръководителят на департамента по развитие на човешките ресурси на Нестле за България, Европа, Средния Изток и Северна Африка, г-жа Аделина Костова.

Швейцарските градове, които посетихме както и представителите на бизнеса с които се срещнахме разкриват множество нови възможности за взаимодействие и бизнес с Бургас. Създадохме контакти и поставихме основите, а сега ни чака доста работа.

P.S. Опитахме фондю, шоколад, разгледахме прекрасната природа и забележителности, мърмоти за жалост не видяхме 🙂