Проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачеството в Югоизточен регион”, който търси, мотивира и обучава стартиращи предприемачи, привлече интереса на водещата бизнес телевизия в Бългапия – Bloomberg TV Bulgaria. По покана на водещата на обедния новинарски блок Живка Попатанасова, ръководителят на проекта Петко Георгиев и председател на ИКТ Клъстер – Бургас представи изводите и наблюденията си от предприемаческата общност на Югоизточна България.

Резултатите от първата дейност по проекта са впечатляващи – в последните 6 месеца бяха проведени срещи с над 300 бъдещи и настоящи предприемачи в над 10 града от областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол, а през април стартират и обученията по предприемачество (Дейност 2), които включват всичко необходими като знания и практически умения за създаването на бизнес. Нещо повече – след обученията – Предприемачите в Действие! предоставят и менторска подкрепа за предприемачите, индивидуална работа по създаването на техния бизнес план, регистрация на бизнеса, както и първи стъпки (Дейност 3).

Ето какво сподели Петко Георгиев от срещите си с предприемачите ни през последните месеци:

 • За да постигнем и преизпълним поставените си високи цели, ние работихме много активно с местните и национални бизнес, младежки и обществени организации, както и с местните и държавни администрации
 • По-голямата част от хората, искащи да създадат собствен бизнес, са на възраст до 35 години (75 %)
 • 85 % от тях са в градове с над 50 000 жители (по-големите градове)
 • голяма част от тези, които искат да бъдат предприемачи все още не са сигурни в своите знания и умения (72 %). Само 4% от хората са сигурни, че са абсолютно подготвени за собствен бизнес
 • най-голямото желание на предприемачите да имат достъп – лесен и на ниска цена или безвъзмездно до начално финансиране – от държавна програма, бизнес ангел или финансова институция (90 %)
 • най-много предприемачи искат да се развиват в сектора на:
  • информационни и комуникационни технологии (45 %)
  • търговия (онлайн и офлайн) – 25%
  • земеделие – 20%
  • туризъм – 12 %
 • голяма част от бъдещите предприемачи имат нужда от подкрепа при бизнес планиране, осигуряване на финансиране, привличане на клиенти (90%)

По време на участието си в Bloomberg TV Bulgaria Петко Георгиев сподели и впечатления от участието си като съпредседател на Федерация на клъстерите за цифрово бъдеще на България в провеждащата се по същото време Национална клъстерна конференция 2019, с фокус върху иновациите и икономика на знанието

https://conference.abclusters.org/?fbclid=IwAR1r4YASmh_XoEOx4poZTX77CWWqWvsZxvp0H4wm0truIx31Nc40EuP1dcA

Там той бе модератор и водещ на панела ICT INDUSTRY – Cluster cooperation as a tool to boost innovation potential & growth in the region

Георгиев разказа за всички възможности и усилия, които ИКТ общността в България полага за развитието на човешкия потенциал в сектора, за подкрепата към ИКТ бизнеса на регионално и национално ниво, както и за бъдещето на технологиите.