Горд съм, че днес бях част от учредителите на регионалната структура на Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България – КРИБ. Това е 12-ти клон на КРИБ в страната. Радвам се, че видях толкова много познати лица, успели представители на бизнеса в Бургас. Убеден съм, че обединението ни ще бъде от огромна полза за създаването на среда за бизнес, в която производителността и конкурентоспособността на фирмите да се повишава непрекъснато. Заедно ще работим за по-висока заетост и повече преки чуждестранни инвестиции, за ускорено усвояване на Европейските фондове и за защита на интересите на гражданите и бизнеса в нашия град.

http://krib.bg/bg/