Като представител на ИКТ Клъстер Бургас посетих конференцията „2017 o’clock – Time to shoot your business to the Cloud(s)”. Облачните технологии и услуги са логичният избор на бизнеса, заради предимствата, които осигуряват на компаниите, това бе един от основните изводи на конференцията „2017 o’clock – Time to shoot your business to the Cloud(s)”. Събитието се състоя на 03 ноември 2016 г. в Интер Експо Център, с фокус изцяло върху Cloud услугите и тяхното използване от бизнес потребителите. Конференцията събра на една сцена представители на Oracle, Balkan Services, NetSuite, Google и две български агенции – Digital Marketing Group и Startup Masters.

Много от мениджърите у нас избягват да използват Облачни приложения за бизнеса си, защото понятието „Облак“ звучи несигурно и неизвестно, като мъгла”, това заявиха специалистите от Balkan Services. Облачните бизнес системи обаче предлагат редица предимства, заради което все повече компании у нас ги предпочитат. Сред основните предимства на Облака са: съкращаване на разходите, в пъти по-голяма сигурност на данните, независимост от локации или устройства, гъвкавост на потребителите, еластичност, която позволява повече потребление при пикови натоварвания и други. Финалният резултат за компаниите е фактът, че потребителите имат възможност да се съсредоточат върху бизнеса си.

Компаниите се обединиха около идеята, че българските компании имат нужда от повече информация за тенденциите при развитието на Облачните технологии, както и за предимствата и рисковете от Облака, пряко касаещи бизнеса. Те представиха разнообразни презентации, отговарящи на въпроса защо трябва да планираме бизнеса си в Облака.