На 28.05.2019г. взех участие с презентация в първия ден от международната конференция – “Бъдещето на конкурентоспособността и ролята на клъстерите в трансформацията на регионите.”, която се организира от Министерство на икономиката, труда и жилищното строителство Баден-Вюртемберг, Германия и Министерство на икономиката, предприемачеството и занаятите на Република Хърватия.

На втория ден от събитието в Staroměstské náměstí с колегите от Association of Business Clusters продължаваме конференцията с координаторите на Приоритетна област 8 на Европейската стратегия за Дунавския регион Danube Transnational Programme (PA 8 на EUSDR), с които ще си говорим за новият подход в създаването на регионални иновационни стратегии (ниво на политиката и организации за подпомагане на бизнеса – МСП, висше образование и научни изследвания).