Тема на бизнес форума беше „Конкурентноспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“.

Обсъдени бяха възможностите за осигуряване на преференциални условия за инвеститорите в регионa, реализирането на  образователни инициативи с цел подготовка на местни кадри за нуждите на бизнеса. Дискутирани бяха и опциите за разширяване на   формите на взаимодействие с университетите и профилираните средни училища в региона.

Широка дискусия предизвика обсъждането на възможности за стимулиране конкурентноспособността на компаниите от индустриалните сегменти в региона чрез аутсорсинг и информационно – комуникационни технологии.

Организиран от Българска аутсорсинг асоциация, Асоциацията на собствениците на бизнес сгради и ICT Media, форумът се проведе в Smart center Бургас, като в него взеха участие представители на Аутсорсинг и  IT бизнеса от града и страната, гл. архитект на Община Бургас Веселина Илиева, изп. директор на Индустриален и логистичен парк Стамен Стамов, директорът на Дирекция „Стопански дейности“ Ивелина Стратева и управителя на ИКТ Клъстер Бургас – Петко Георгиев.

Източници: http://ictmedia.bg/ и http://www.burgas.bg/