Изключително съм поласкан от връчената ми грамота за дарение лично от проф. д-р Радостин Долчинков декан на Център по Информатика и Технически Науки към Бургаски свободен университет. За приноса в обучението на студентите от ЦИТН към БСУ. За да въплатим новата идея в образованието в младите хора.  За да бъдат те достойни граждани на България, Европа и Света. Пожелавам  на университета повече студенти, а на Центъра по информатика да се развива по-бързо дори и от високите технологии в наши дни.