Изключително ми беше приятно да видя толкова много млади хора на едно място на Националната конференция в Пловдив. Като президент на Бизнес клуба към сдружението видях огромни перспективи за развитие на бизнес сектора в тясно сътрудничество с младите хора в цялата страна.

Казват, че успехът идва, когато разделиш “не мога” със запетая! Мога съвсем уверено да заявя, че на тази национална среща поставихме една огромна запетая!

Ключовият резултат от националния форум бе създаване на стратегия за развитие на младите в България в следващите 10 години. Форумът се осъществи със съдействието на „Дамски дипломатически клуб на приятелството”.