Тази седмица с колегите от ИКТ Клъстер Бургас взехме участие в туининг-семинар, насочен към проучване на спецификата и детайлите на стандартите за малкия бизнес и тяхната роля в дейността на МСП. Експерти от ETSI Cen and Cenelec – European Standardization – Европейска стандартизация и @SBS споделиха знанията и опита си в това събитие, организирано от нашите колеги от Bulgarian ICT Cluster.

Щастливи сме да обявим, че ИКТ Клъстер Бургас е приет като член на Балканската и Черноморската мрежа на ИКТ клъстерите. Организация, която обединява някои от най-важните клъстерни инициативи в сектора на ИКТ от този макрорегион. В момента мрежата включва 20+ организации от всички страни в балканския и черноморския регион.http://bbs-ict.com

Нашата цел е да създадем нови възможности за бизнес за нашите членове на клъстера, да отворим нови пазари и да изградим успешно трансгранично сътрудничество, затвърждавайки лозунга на Българското Председателство на Съвета на ЕС 2018 – Съединението прави силата!

И накрая, но не на последно място, поздравяваме целият екип на Bulgarian ICT Cluster за перфектната организация на събитието с пожелания за още много успешни и интересни събития!