От 20-ти до 22-ри Март 2018 в град София се проведе международната конференция на TCI Network – TCI European Conference 2018 “Turning Challenges into Opportunities through clusters in Eastern Europe”.

TCI е водеща глобална мрежа от организации и практици с дълбоки познания в областта на клъстерите и конкурентоспособността, които си сътрудничат в уникален отворен, гъвкав и практически контекст, за да се развият практиките на конкурентоспособност, иновации и развитие на клъстери. Чрез своите дейности TCI достига до над 9 000 практикуващи от агенции за развитие, правителствени отдели, клъстерни организации, академични институции, фирми и различни организации в над 110 страни.

Гост-лектор беше председателя на ИКТ Клъстер Бургас Петко Георгиев, който изнесе лекция на тема „ИКТ възможности в Бургас“.

Друг лектор е бил президентът Росен Плевнелиев. Югоизточна Европа става все по-активна част от Европейската клъстерна общност. С домакинстването на Европейската конференция България също става деен участник.