На 11.05.2018 г. в гр. Пловдив се проведе Редовно общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК). Домакини на събитието бяха колегите от Клъстер Тракия – образователно квалификационен хъб, които подадоха и своето Завление за членство в АБК, непосредствено преди събранието.

Екипът на АБК представи и акцентите в плана за работа на Сдружението през 2018 г. Сред най-важните приоритети на АБК бяха посочени няколко основни точки. Една от тях е създаването на работни групи към АБК с до 3 човека (измежду клъстерите членове на АБК) по тематични области свързани с: работа с ДА, организирането на събития и европейски мрежи и проекти.

Организирането на Национална клъстерна конференция ще бъде сред основните задачи на АБК през 2018 г., както и организирането на нови клъстерни обучения, семинари и тренинги.

Г-н Петко Георгиев (Председател на ИКТ Клъстер Бургас) отправи покана към членовете на АБК да вземат участие в Европейския ден на морето, който ще се проведе в Бургас в периода 31.05-01.06.2018 г. Той заяви намерението на ИКТ Клъстер Бургас да се присъедини към АБК и предложи 10-годишният юбилей на Асоциацията, който ще бъде през 2019 г. да бъде домакинстван именно в Бургас. Г-н Георгиев даде идея към комуникационния план на АБК да бъде включено и създаването на Viber Community, за още по-улеснена комуникация на клъстерното общество.

След приключване на официалната част, с любезното съдействие на г-жа Вяра Панчева, част от присъстващите разгледа и се запозна с дейността на партньорите ни от ТИЗ.