Форумът се организира от Фондация „Дигитализация и внедряване на нови технологии“, съвместно с Община Бургас и се осъществява с подкрепата на Българо-американска кредитна банка.

Експозиционен център «Флора» събра на едно място, както представители на местната власт и местните университети, така и представители на бизнеса с интереси в сферата на дигиталните технологии. Конференцията беше официално открита от г-жа Руска Бояджиева, заместник-кмет на Община Бургас, а политиката на Община Бургас по отношение на развитието на дигитализацията във всички сфери на обществения живот и бизнеса представи г-жа Ивелина Стратева.

Събитието протече под формата на свободна дискусия, придружена от кратки презентации на лекторите. Пътят на трансформацията – как новите потребности на бизнеса определят специалностите в областта на дигитализацията в Бургаски свободен университет представи проф. д-р Милен Балтов. Дейността на университета „Проф. Асен Златаров“ представи проф. д-р Симеон Симеонов.Панелът беше модериран от г-жа Наталия Футекова отERP Academy.

Възможностите и предизвикателствата за работа в регион Бургас от гледна точка на чуждите компании в България, инженеринг на дигиталното бъдеще и формите за коопериране чрез партньорски програми – новите хоризонти и възможностиочертаха в интересна дискусия Станимир Николов отEPAM България, Георги Георгиев от Yavna&Disavaи Петко Георгиев от ИКТ Клъстер Бургас.

В третия панел, воден от модератора Лилия Димитрова от FrontexInternational, интерес предизвика Александър Димитров с БАКБ Plus – първата виртуална банка, която предлага изцяло дигитализирани банкови услуги в България. За bigdata говори Методи Амов от ScaleFocus.

Надя Терзиева представи дейността на EDIT.bgв национален мащаб за подобряване на мрежата от връзки между предприемачите в дигиталната сфера.

Основни акценти в дискусионния панел бяха настоящото състояние на дигиталната екосистема и предприемачеството в региона. Участниците презентираха добри практики, а по време на дискусионните панели се родиха интересни идеи и предложения за пътя, по който регион Бургас трябва да се развива през следващото десетилетие в областта на дигитализацията и подкрепата на предприемачеството.

Фондация „Дигитализация и интеграция на новите технологии“ (Фондация DINT) е създадена с цел подкрепа и развитие на цифрови екосистеми ипредприемачество в България с фокус в регион Бургас. Мисията на фондацията е осъществяването на пълна цифрова трансформация в България през следващото десетилетие.