Във връзка с проведено общо събрание /от 19.05.2016/ изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, г-н Стефан Стайков посети „Индустриален и логистичен парк – Бургас“. Аз присъствах като представител на Община Бургас в общото събрание.
В рамките на посещението се обсъдиха редица важни въпроси свързани с развитието на индустриалната зона, както и с привличането на ключови инвеститори. Г-н Стамен Стамов /изпълнителен директор на Индустриален парк Бургас/ запозна в детайли присъстващите с моментното състояние на индустриалната зона. Г-н Стамов не пропусна да отбележи и добрата съвместна работа между Община Бургас, Национална компания Индустриални зони и Индустриален и логистичен парк.