Тук сме с Армин Талич – генерален мениджър в Bit Alliance. Група от над 50 от най-големите ИТ компании и почти 80% от всички IT лица в Босна и Херцеговина http://bit-alliance.ba и Herwig Meyer от Австрийското министерство за цифрови и икономически въпроси – https://www.en.bmdw.gv.at/Seiten/default.aspx

 

ИКТ Клъстер Бургас вече е част от голямото семейството на клъстерите в ЕС. Нашата презентация е тук: https://goo.gl/h913eu