Днес връчихме медали на победителите в CompMath-2015
Четвърта национална студентска олимпиада по компютърна математика „акад. Стефан Додунеков“. Щастлив съм, когато виждам млади и можещи хора! Пожелавам успешна реализация на всички, по възможност в България!

15