Миналата седмица имах удоволствието да бъда поканен като представител на местната власт и член на комисията по „Mеждународно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации“ на Форум „Шансове за реализация на младите хора в регион Бургас.

Форумът е част от проекта „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт“. Негови партньори са Сдружение „Фар” и Институтът за регионални и международни изследвания.

В последната част от форума озаглавена „Световно кафене“ присъстващите млади хора имаха възможност да структурират списък с предложения за подобряване на сектори като Култура и образование, Икономика и пазар на труда, Екология и спорт и др.

Голяма част от предложенията са доста смислени и изпълними и аз се ангажирам да направя всичко възможно за час по-скорошната им реализация.