През октомври 2017 г., катедра „Компютърни системи и технологии“  в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, стартира магистърска програма „Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси“.

IT секторът в България е с най-високите заплати за начинаещи и опитни специалисти, но въпреки това недостигът на професионалисти е осезателен. Новата магистърска програма дава шанс на студентите да придобият задълбочени познания и умения в информационните технологии и свързаните с тях бизнес процеси.

Процесът на обучение има силна практическа насоченост. В него активно ще се включат и представители на международни компании в областта на IT&Outsourcing, а лектори са някои от най-опитните специалисти в областта у нас.

В програмата са включени четири от водещите ERP системи – Microsoft Dynamics NAV (Navision)SAP ERPORACLE ERP и българската EnterpriseOne® ERP. Залегналите в курса практически упражнения конкретизират и затвърждават теоретичните познания и позволяват придобиването на практически умения за работа с най-разпространените системи. Курсът обръща внимание на най-модерните аспекти от развитието на ERP системите, включително тяхната интеграция с комуникационната инфраструктура, мобилността, създаването на екосистеми за изработка на приложения за тях и други.

Магистърската програма „Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси“ е в два варианта. Първият е предвиден за бакалаври  и магистри, завършили икономически специалности, като обучението е 4 семестъра, а вторият за бакалаври от техническите специалности и е с продължителност 3 семестъра.

Новата програма е съобразена изцяло с нуждите на бизнеса. В разработването на учебния план, освен университетски преподаватели, участват активно и представители на Българската аутсорсинг асоциация, ERP Academy и Консултативния съвет за развитие на информационните технологии и аутсорсинг индустрията към кмета на Община Бургас, а в самия обучителен процес активно ще се включат и представители на международни компании в областта на ИТ и аутсорсинга. Инициативата е на кмета Димитър Николов, председателя на борда на директорите на Българската аутсорсинг асоциация Станимир Николов и г-жа Магдалена Миткова, ректор на университета.