ИКТ Клъстер-Бургас подкрепи активно инициативата

За трета поредна година Община Бургас ще подкрепи развитието на човешкия потенциал и бизнеса в Бургас в сектора на информационните и комуникационни технологии.  Общинският съвет прие докладната записка на кмета Димитър Николов за финансовото подпомагане за обучение на 125 студенти в областта на IT сектора в образователна-квалификационна степен „Бакалавър“- 50 студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ от първи до трети курс, със специалност „Компютърни науки“ и „Софтуерно инженерство“ и 75 (седемдесет и пет) студенти от Бургаски свободен университет от първи до трети курс, със специалност „Информатика и компютърни науки“ и „Софтуерно инженерство“ със средства, покриващи себестойността на семестриалните такси.

През тази година броят на подкрепените студенти в БСУ се увеличава с 25 заради отличните резултати от инициативата и сериозния интерес към нея.

„Подкрепяме младите хора в Бургас и региона, които са жадни за знания и професионални умения, както и ще мотивираме IT бизнеса не само да стъпи в града, а и да се разширява, да наема повече квалифицирани служители за своите компании и проекти, да инвестира в тяхното професионално развитие и надграждащо образование. За да затвърдим репутацията на Бургас като отлично място за иновативни технологии, услуги и среда“, заяви Петко Георгиев, председател на ИКТ Клъстер-Бургас, и общински съветник в Бургас.

Подкрепените студенти са с висок успех, отлични академични постижения и сериозен интерес към IT сектора.

Мнението на студентите, които получават стипендия от Община Бургас е, че те го приемат не само като финансова подкрепа, а като знак затова, че те са ценени и важни за Бургас и региона. Подкрепата ги мотивира да бъдат още по-добри и отлични в учебната си подготовка. Стипендиантите имат самочувствието на бъдещи IT специалисти и настоящи таланти, и попадат веднага в полезрението на IT компаниите, които са стъпили в Бургас през последните години или предстои да го направят съвсем скоро, и които развиват своите дейности успешно и имат нужда от специалисти, с които да работят.