Британско-българската бизнес асоциация (БББА) в партньорство със Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  (СОАПИ) организира в Лондон и Ливърпул първото по рода си ‘Bulgarian ICT Roadshow’ между 11 и 15 юни

Целта на събитието бе България и София да бъдат представени и промотирани като желани дестинации за британски компании и потенциални партньори, които търсят услуги в сферата на информационните технологии.

Радостни сме че част от представените компании развиват своя бизнес и в Бургас и Югоизточен регион или планират да го стартират скоро, както и че са членове на ИКТ Клъстер Бургас.

Bulgarian ICT Roadshow’ бе част от официалната програма на два от най-важните за британската и световната бизнес общности международни форума – Седмицата на технологиите в Лондон (London Tech Week) и Международния бизнес фестивал в Ливърпул (International Business Festival, Liverpool).

В делегацията участваха 17 водещи български компании от сферата на ИКТ: BGO Software, Scale Focus AD, mishmash.io, Accedia, R&D Solutions Ltd., Newtrend Agency, Athlon, eLando AD, Bulbera, Grafixoft, DataStork, MiNDS Technologies, Futurist Labs, Next Consult, Interconsult Bulgaria (ICB), Questers, и Telelink Business Services. По време на събитието компаниите имаха възможност за бизнес запознанства и индивидуални срещи със заинтересовани британски компании.

ИКТ Клъстер Бургас подготвя бизнес срещи и представяния на бургаския ИКТ бизнес на национално и международно ниво, като първата инициатива е по време на WEBIT.FESTIVAL Sofia от 25 до 27 юни.