Скейл Фокус е софтуерна компания, развиваща научноизследователска и развойна дейност. Компанията работи по модерни инженерни методи и е доставчик за внедряване на ИТ услуги и иновации. Екипът на Скейл Фокус изгражда и води целият процес по дигиталната трансформация на клиентите си. Компанията разработва решения, които дават на клиентите предимството да вземат информирани решения, базирани на техни ключови данни.

Kомпанията е създадена преди 6 години, като над 400 специалисти работят за около 200 проекта от цял свят. Скейл фокус беше отличена като „Най-добър технологичен работодател на 2017 г.“ в годишните аутсорсинг награди, организирани от Българската аутсорсинг асоциация и БАСКОМ.

Скейл Фокус отвори офиса си в Бургас на 18-ти юни, като цели да набере екип от 20 човека до края на 2018. Бургас ще последва примера на развойния офис на компанията в Пловдив, където специалистите работят заедно с други от София по общи проекти. Реално няма да има разлика между проектите изпълнявани от различните офиси. Компанията работи с клиенти предимно от Северна Америка и Западна Европа, но има и български партньори.

Кметът Димитър Николов беше почетен гост на официалното откриване.

За офиса в Бургас Скейл Фокус търси специалисти с различни технологични насочености като Java, .NET, SAP, технологии за front-end програмираме, облачни технологии, DevOps, инженери по качество и други. Пълен списък с отворените позиции може да намерите на careers.scalefocus.com.

Дейностите на компанията в Бургас ще бъдат изцяло ангажирани с работата по международни проекти и ще добавят стойност към визуалния подход на Скейл Фокус за поддържане на околната среда заедно с растежа си чрез партньорство с независими бизнес организации като ИКТ Клъстер Бургас.

На снимката рамо до рамо с кмета на Бургас са Пламен Цеков, CEO на ScaleFocus и председателят на ИКТ Клъстер – Бургас Петко Георгиев. Плътно до тях са Проф. д-р Сотир Сотиров – зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК към университет „проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и проф. д-р Милен Балтов – зам.-ректор по НИД и МС към Бургаски Свободен Университет.

Съвместните усилия на Скейл Фокус и ИКТ Клъстер Бургас ще бъдат насочени към позитивно влияние върху икономиката и социалния живот в региона. И двете организации смятат, че в по-широк мащаб това ще подпомогне превръщането на страната в ИТ център за аутсорсинг индустрията за Източна Европа.