Целта на партньорството е насърчаване, подкрепа и развитие в областта на информационните и комуникационните технологии.

Софтуерната компания ERP.BG се присъедини към ИКТ Клъстер – Бургас, като част от мисията си да подпомага позитивната промяна в обществото и бизнеса, както и развитието на кадрите в областта на информационните и комуникационни технологии. Компанията е сред първите български разработчици на системи за управление на бизнеса с над 20-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. ERP.BG е създател на една от първите български ERP системи EnterpriseOne®, която автоматизира всички аспекти от дейността на компаниите. Днес тя се предлага единствено като  услуга – по модела SaaS (Software as a Service) и се превръща в цялостна екосистема от приложения, създадени от външни разработчици, които допринасят за по-пълния обхват на системата, приложението й във все по-специфични браншове и решаването на все по-сложни бизнес казуси.

ИКТ Клъстер – Бургас активно работи за насърчаване, подкрепа и развитие на сътрудничеството между всички бизнеси, училища и държавни институции в областта на информационните и комуникационните технологии, за създаване на благоприятни условия за тяхното развитие, повишаване на тяхната конкурентоспособността на национално и международно ниво.  България е предпочитана дестинация за международни компании, работещи в областта на високотехнологичната индустрия, не само високото ниво на технологична експертиза, но и поради ниската цена на разработването и доставката на комплексни услуги от софтуерни и аутсорсинг компании.

Заедно с ИКТ Клъстер – Бургас софтуерната компания ERP.BG ще работи по партньорска мрежа NetProject, която развива през последните две годиниТя дава възможност както на утвърдени внедрителски компании да разширят бизнеса си, така и на участници от други сегменти като консултантски и счетоводни фирми, разработчици на приложения и други, да се включат в бързоразвиващия се сегмент на бизнес софтуера. ERP.BG осигурява на партньорите си необходимите специализирани обучения, маркетингова поддръжка, сертифициране, както и достъп до клиенти. Освен това в рамките на програмата ще бъде предложен и безплатен лиценз за платформата EnterpriseOne® за управление на собствената дейност на сертифицираните партньори.

„Приветстваме ERP.BG в семейството на ИКТ Клъстер – Бургас и сме сигурни, че съвместната ни работа ще допринесе за успешното развитие, както на бизнеса, така и на човешкия потенциал в сектора на информационните и комуникационни технологии в България“, сподели Петко Георгиев, управител на ИКТ Клъстер – Бургас.

Повече за ERP.BG

ERP.BG (И Ар Пи България ООД) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса от клас ERP, с над 20-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително-вкусова промишленост, текстил, строителство и строителни материали, транспортна дейност и реклама. ERP.BG има развита мрежа от специализирани партньори: бизнес консултанти по внедряване, dev партньори за развойна дейност и създаване на приложения, висококвалифицирани специалисти от експертен отдел, осигуряващи иделогична поддръжка на клиентите и партньорите.

Повече информация за ERP.BG можете да откриете на адрес: http://erp.bg/