Евродепутатът Андрей Новаков и кметът Димитър Николов  участваха в дискусия „Европейски възможности за младите предприемачи в Бургас“. Те разясниха пред младите хора финансовите възможностите, които предоставя ЕС за иновации и стартиране на бизнес, от които могат да се възползват иницативни хора, стремящи се към кариерно развитие.

Подробно бяха представени опциите на  новата програма „Алеко“, чийто финансов ресурс възлиза на 1 млн. евро.  Тя е насочена към младите предприемачи и бе приета от ЕК по предложение на евродепутата Андрей Новаков.  Чрез нея до 200 души от Европа и България ще имат възможност да пътуват до страни като САЩ , Сингапур и Израел, да придобият опит в големи компании и след завръщането си в родината да го приложат, като създадат свои фирми.

„Бургас е най-точният пример, с който може нагледно да се илюстрира какво може да се случи с европейски средства и инициативен и предприемчив управник“, заяви по време на срещата Андрей Новаков.

В дискусията взеха участие зам.-кметът по Европейски политики и околна среда Руска Бояджиева, зам.-областният управител проф. Севдалина Турманова, проф. Милен Балтов от БСУ и младите предприемачи в IT сектора Петко Георгиев и Емил Праматаров.

Дискусията е част от проявите, включени в програмата на „Дни на Европа“, които организира Областен информационен център – Бургас.

Източник: https://trud.bg