Лунк към интервюто:

http://bit.ly/20mbQGu

Може да чуете интервюто от тук: