Обществен съвет ще се грижи за развитие на ИТ сектора и аутсорсинг индустрията в Бургас, стана ясно днес на сесия на общинските съветници.

Докладната е внесена от кмета Димитър Николов, който е инициатор за създаването на обществения съвет.

„През последните години България се утвърди на първите места в Европа като предпочитана аутсорсинг дестинация, а през миналата година Бургас получи приз за Град с най-голям потенциал за развитие на аутсорсинг индустрията от Българската аутсорсинг асоциация“, пише Николов в докладната. Причините за това са многото млади хора с подходящо образование, наличието на офис площи, културен живот и добра градска среда за създаване на семейства и отглеждане на деца. Той припомни, че в момента центровете за изнесени и споделени услуги в България търсят все повече работна ръка.

Обществения съвет ще работи на доброволни начала и ще бъде ангажиран с изготвяне на стратегически план за цялостно развитие на ИТ сектора аутсорсинг индустрията в Бургас и идентифициране на група от мерки, които ще спомогнат за привличане на инвеститори в град Бургас.

За ИТ аутсорсинг в Бургас, освен че има интерес от страна на големи международни компании предлаганата заплата е особено голяма. В този сектор се отчитат  най-високите заплати в България – по-високи от традиционно силни сектори като финанси, енергетика и добивна индустрия.

Развивайки ИТ сектора и аутсорсинг индустрията в града ще създадем условия за създаване на една адекватна и добре подготвена кадрова база, работна среда и възможности за развитие на устойчив ИТ бизнес в Бургас. Вярваме, че нашият град може да отговори на високите изисквания на бизнеса от високотехнологичния сектор и дори да ги надхвърли. И какво по-добро от крайния резултат – интелектуален продукт, много добро заплащане, чиста природа, добра посока за развитие на Бургас и най-вече – младите си остават в града!