Вчера Общински съвет – Бургас подкрепи предложението на съветниците от ГЕРБ да бъде подпомогнато обучението на 100  студенти  в областта на IT сектора. Защо обаче се стигна до сериозни разисквания по отношение на предложението и как Бургас може да се превърне в привлекателното място за модерната индустрия – ето и нашите 5 важни отговора:

1. БЪДЕЩЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Бургас и България имат изключителен потенциал за развитие и са атрактивна дестинация за компаниите в сектора на информационните и комуникационни технологии (ICT). Това обаче може да бъде устойчив модел за заетост и просперитет, само ако имаме подготвени служители и предприемачи. Бургас ще подкрепи своите умни студенти, а утре те ще подкрепят нашата общност като останат тук със своите семейства, развиват бизнес идеи и проекти, създават работни места.

2. МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Бургас е университетски център с традиции и новаторски дух. Без да подкрепим образователните институции обаче, в борбата им за интереса и вниманието на студентите, ние няма как да бъдем успешни като лидери на този град. Подкрепата за 100 студенти е само една от началните стъпки към това да успеем да намерим и задържим талантите. В следващите години този жест ще ни бъде върнат – бъдещите специалисти ще „предадат нататък“ своя хъс, знания и умения на следващите.

3. ЧИСТИ И УМНИ ТЕХНОЛОГИИ

Ако погледнем в световен мащаб, ще видим тенденцията, че технологиите са най-успешния и печеливш бизнес, който създава работни места, плаща данъци и подкрепя местните общности. Подкрепяйки младите ICT специалисти, ние инвестираме в развитието на чисти и умни технологии, които не замърсяват околната среда, а са в основата на превръщането на Бургас и региона в ICT център на България.

4. ПОДКРЕПА ОТ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Имаме уникалния шанс да имаме синергия между политическата воля, желанието на младите да учат и успяват, и развитието на града ни. Минималният финансов ресурс, който ще отделим, за да покрием таксите на талантливите студенти, е пренебрежимо малък спрямо ползите, които ще има нашата общност.

5. ДА БЪДЕМ ВИЗИОНЕРИ

И докато в деня, когато в Общинския съвет спорим дали да подкрепим образованието на младите и влизаме в дребнотемия, нашият град бе представен на най-високо ниво от кмета Димитър Николов и неговите колеги на най-авторитетното международно ICT събитие в България – Webit.Festival Europe (София, 25-26.04.2017 г.). Над 5000 участници от 90 държави чуха от първо лице за успехите на Бургас за привличане на бизнес и таланти, както и сложиха града ни на картата на потенциалните места, където си струва да развиваш своя бизнес. Визията ни за успешният път на Бургас трябва да надхвърли рамките, които си поставяме, да търсим резултати и да решаваме предизвикателствата пред нас.

Петко Георгиев

председател на ИКТ Клъстер – Бургас и общински съветник